PUBLIC ADVISORY

ATTENTION:
We would like to warn the public that currently, a poser/fraudster is using our license to transact and communicate with applicants interested to work abroad without our authority. For the safety of everyone, please verify with us if you happen to receive communication from any person claiming to be connected with our company,

METRO GLOBAL SEARCH INTERNATIONAL NETWORK CORP.,

please give us a call /text Ms. Lanie at
0908 8205823

 

 

IDENTIFY AN ILLEGAL RECRUITER!

(credits: POEA Website)

Kilalanin ang illegal recruiter!

Ang illegal recruiter ay:

 • agad naniningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad nang walang resibo

 • nangangako ng madaliang pag-alis patungo sa ibang bansa

 • nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata

 • nakikipag-transaksiyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall, atbpa. at hindi sa opisina ng lisensyadong ahensiya

 • bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante

 • hndi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa ina-aplayang trabaho

 • nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangang dumaan sa POEA


 • nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa

 • walang maipakitang employment contract o working visa

 • nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID

 • nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center

 • nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis

 • walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address

 • nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para mai-process (lalo na sa kaso ng EPS-Korea)